Rahakuluanalüüs eraisikutele

Rationale rahakuluanalüüs lubab võrrelda ja analüüsida oma rahalisi sissetulekuid-väljaminekuid. Kuude ja aastate võrdlused, tarbijahinna indeksi arvestamine, trendianalüüs. Diagrammid andmetest parema ülevaate saamiseks. Hind 19€.

www.rationale.ee

Postitatud 14/05/2013